Ö-kullen SE52794/2014
Bernerbrukets v I P
SE17708/2011
C.I.B. & NORD UCH NO UCH NORD JV-11 NORD V-11 NORD V-15 SE V-13-14-15
Bernerdalens Jackpot

S56904/2006
NORD UCH
Kastenhofs Alexus

S12361/2008
DK UCH NO UCH NORD V-15 NORD VV-15 SE UCH
Bernerdalens Bouquet

SE37166/2012
Bernerbrukets Ninja

S39995/2008
FI UCH SE UCH
Tamika's Barabbas
S48977/2005
Bernerbrukets Aglaia

Bernerbrukets Rufsa
NO37506/11
Nöklebyåsen's Årets Mc Handsome
N16220/05
DK UCH EE CH INT UCH LT CH LV CH NORD UCH
Ola Odelsgutt Av Hiselfoss
NO33173/09
NO UCH
Nöklebyåsen's X'It
SE11457/2010
Bernerbrukets Hedda
S11258/2008
Askimsvikens Maximilian
S40987/2003
Bernami's Ö'Iriz